Magánnyomozó és követelés-kezelő Kft.

KÖVETELÉSKEZELÉS, KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉS, KÖVETELÉSBEHAJTÁS


A hétköznapi életben a kintlévőség-kezelés és a követelésbehajtás fogalmát sok esetben ugyanazon tevékenységre használják, pedig alapvetően két különböző szolgáltatásról van szó.
A kintlévőség-kezelés egy folyamatos tevékenységet takar cégünk és a megbízó között, amely ideális esetben már a szerződéskötést megelőzően megkezdődik a megbízóval: üzleti kapcsolatba lépő cég megbízhatóságának feltérképezésével, fizetési képességének és hajlandóságának felderítésével - a törvényes eszközök felhasználásával. Szükség esetén szakemberek bevonásával javaslatot teszünk biztosítékok beépítésére a szerződésbe. 

A követeléskezelésnek megfelelően ezt  követően a szerződés időtartamán keresztül folyamatosan figyelemmel kísérjük a megbízóval  szerződött üzleti partner tevékenységét, a fizetési, részletfizetési határidőket, azok teljesülését, pénzügyi helyzetének folyamatos értékelésével. A követeléskezelés során felmerülő esetleges kockázat esetén tájékoztatjuk üzleti partnerünket, javaslatokat teszünk a kockázat csökkentésére, megszüntetésére. Amennyiben ennek ellenére a meghatározott időre nem történik meg a fizetés, az erre kidolgozott terminológiák szerint a már rendelkezésünkre álló adatok információk alapján a megbízóval folytatott egyeztetést követően megkezdjük a kintlévőség behajtását, az adóssal történő folyamatos kapcsolattartással.

Követeléskezelés és behajtás

A fentebb leírtakból megállapítható a követeléskezelés, valamint a követelésbehajtás közötti különbség. A követelésbehajtás nem a megelőzésre és a folyamatos üzleti tevékenység figyelemmel kísérésére, az esetleges kockázatok kiszűrésére irányul, hanem a már meglévő, szerződésszerű tartozás behajtása, illetve annak lehetetlensége esetén olyan alternatívák kidolgozása, mely lehetővé teszi a fennálló tartozás legoptimálisabb feltételek mellett történő megtérülését, csökkentését.

Megítélésünk szerint a XXI. században egyik tevékenység vonatkozásában sem célravezető, járható út a fizikai erőszak alkalmazása. Ennek tükrében cégünk a követeléskezelés során kizárólag a törvényes keretek között alkalmazható eszközökkel, módszerekkel beszerzett adatok, információk felhasználásával teremti meg a jogos pénzügyi követelések behajtásának feltételeit. Szükség esetén személyes megkeresésekkel, határozott fellépéssel, megfelelő, személyre szabott tárgyalási taktikával kialakítva az adósban a fizetési hajlandóságot. A követeléskezelés és valamennyi tevékenységünk során – szükség esetén - folyamatosan konzultálunk jogi,  gazdasági és pénzügyi szakemberekkel, ezzel is biztosítva az általunk végzett tevékenység szakszerűségét, eredményességét.