Magánnyomozó és követelés-kezelő Kft.

Munkamódszerünk

A Privest Kft működését több évtizedes rendvédelmi (nyílt és titkos bűnügyi, valamint titkosszolgálati) területen megszerzett tapasztalat alapozza meg.

Cégünk debreceni székhelyű, de szükség szerint tevékenységünket az egész ország területén, valamint külföldön is végezzük. Cégünk fő tevékenységi körébe tartozik a magánnyomozás, kintlévőség kezelés, követelésbehajtás. Egyaránt vállaljuk magánszemélyek és cégek megbízásait. Az ügyfelek igénye szerint elvégezzük magánszemélyekkel illetve üzleti partnerekkel kapcsolatos információk beszerzését, értékelését, elemzését. Szükség esetén életmódvizsgálatot, környezettanulmányt készítünk. Megbízóink részére jelentősebb üzletkötések előtt üzleti partnereit átvilágítjuk azok piaci hitelessége, fizetési képessége és hajlandósága tekintetében.

Cégek illetve magánszemélyek kintlévőségét kezeljük, jogos követeléseiket behajtjuk oly módon, hogy a rendelkezésre álló és a cégünk által beszerzett új adatok, információk birtokában a törvény által meghatározott keretek között megteremtjük a jogos pénzügyi követelések behajtásának feltételeit. Szükség esetén személyes megkeresésekkel kialakítva az adósban a fizetési hajlandóságot.

Megítélésünk szerint a XXI. században egyik tevékenység vonatkozásában sem célravezető, járható út a fizikai erőszak alkalmazása. Ennek tükrében cégünk kizárólag a törvényes keretek között alkalmazható eszközökkel, módszerekkel beszerzett adatok, információk felhasználásával teremti meg a jogos pénzügyi követelések behajtásának feltételeit.

Szükség esetén egyes szakterületek (pénzügyi, gazdasági, jogi) szakértőinek bevonásával alakítjuk ki a megfelelő koncepciót  az ügy eredményes feldolgozása érdekében, minden esetben szem előtt tartva a diszkréciót, mely cégünk egyik alapelve. Működésünk során számos nagy-, közepes- és kisvállalkozástól, valamint magánszemélytől kaptunk megbízásokat a cégünk profiljába illeszkedő feladatok megoldására. A megbízások jellegéből fakadóan a megbízó kiléte háttérben, vagy titokban marad.

Tapasztalatunk alapján úgy ítéljük meg, hogy a megbízók nem szívesen tárják a nyilvánosság elé gazdasági, pénzügyi, jogi valamint magánjellegű problémáikat. Megítélésünk szerint ebből eredően nem volna korrekt a referenciák állítása. Sokkal fontosabbnak tartjuk az ügyfelek részéről a bizalmat, megelégedettséget, mely alapja annak, hogy hasonló helyzetben lévő üzleti partnereiknek, ismerőseiknek, barátaiknak ajánlják cégünket. Mi ezzel kívánjuk igazolni tevékenységünk színvonalát.